Bsc.Petrit Koca
petrit.koca@uni-pr.edu
Zyrtar i shërbimit të studentëve
Fakluteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 (0) 603 846 ext; 122

Jur. dipl.Skender Musa
skender.musa@uni-pr.edu
Sekretar
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 (0) 38 603 846 ext.126 ; +377 (0) 44176 217

Ecc. Nazim Merovci
nazim.merovci@uni-pr.edu
Zyrtar i lartë i Finacave
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 38 603 846 ext. 111 & 044 197 541

Prof.Rrushe Dakaj
rrushe.dakaj@uni-pr.edu
Zyrtare e lartë në shërbimin e studentve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381(0) 38 603 668 , 603846

Msc. Avni Behluli
avni.behluli@uni-pr.edu
Administrator i Resurseve Gjenetike Bimore
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, Banka Gjentike e Kosovës - Resurset Bimore
+381 (0) 38 603 668 ext.132 & +377 44 233 618

Mr.sc.Selim Kida
selim.kida@hotmail.com
Administrator i fermës eksperimentale
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+37744 123 267

Bsc.Zyhra Istogu
zyhra.istogu@uni-pr.edu
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 (0) 38 603 668

Inxh.dipl.Ismet Ajvazi
ismet.ajvazi@uni-pr.edu
Bibliotekist
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 38 603 668

Nurije Krasniqi
nurije.krasniqi@uni-pr.edu
Asisitente teknike e Dekanit
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 38 603 668 & +381 38 603 846

Isa Berisha
isa.berisha@uni-pr.edu
Zyrtar për arkiv, shërbime postar dhe fotokopje
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 38 603 668

Mexhid Haziri
mexhid.haziri@uni-pr.edu
Zyrtar i asteve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 (0) 38 603 846 ext.115

Hakif Musa
hakif.musa@uni-pr.edu
Bibliotekist
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381(0) 38 603 668

Bsc.ing.Bekim Selimi
bekim.selimi@uni-pr.edu
Zyrtar i TI-së
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 (0) 38 603 668 ext. 111

Bsc.ing.Muharrem Berisha
muharrem.berisha@uni-pr.edu
Vozitës
Fakluteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
+381 (0) 603 846 , +377 44 (0) 218 910

Hamdi Gashi
hamdi.gashi@uni-pr.edu
Mirëmbajtës i ngrohjes qendrore
Fakulteti i Bujqësisë & Veterinarisë
049 340 381

Vera Godeni
veragodeni_@hotmail.com
Administratore
Fakulteti i Bujqësisë & Veterinarisë
+381 (038) 603 846