Prof.Ass.Dr.Fatgzim Latifi

Profesor Asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.110
Ligjeron në lëndët :
  •   Anatomia e kafshëve shtëpiake,
  •   Anatomi e kafshëve,
  •   Histologji me Embriologji .


Cv & Publikimet