Personeli akademik

Prof.Dr.Sylë Sylanaj
Profesor i rregullt
Pemtari me Vreshtari
ssylanaj@hotmail.com
+381 (0) 38 603 846 ext.124

Prof. Dr.Ragip Kastrati
Profesor i rregullt
Bioteknologja në zootekni
ragip.kastrati@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846 ,+377(0) 44 175 279

Prof.Dr. Nuridin Mestani
Profesor i rregullt
Bioteknologja në zootekni
nuridin.mestani@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846 ext.121

Prof. Dr. Xhevdet Elezi
Profesor i rregullt
Studimi i Tokës
xhelezi@hotmail.com
+381(0) 38 603 846 , +377 (0) 44 504 321

Prof.Dr. Mujë Gjonbalaj
Profesor i rregullt
Agroekonomisë
mujegjnobalaj@hotmail.com
+381(0) 38 603 846

Prof.Dr.Shukri Sh. Fetahu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
shfetahu@hotmail.com
+381(0) 38 603 846 ext.132

Prof.Dr. Hajrip Mehmeti
Profesor i rregullt
Departamenti i Blegtorisë
hajrip.mehmeti@uni-pr.edu
044131403

Prof.Dr.Skender Kaçiu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
skender.kaciu@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846 ext.223,

Prof.Dr.Bajram Berisha
Profesor i rregullt
Bioteknologjia në zootekni & Veterinari
bajram.berisha@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof. Dr. Imer Rusinovci
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
imer.rusinovci@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr. Skender Muji
Profesor i asocuar
Bioteknologjia në zeootekni
skender.muji@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846 ext.106

Prof.Dr. Hysen Bytyqi
Profesor i rregullt
Bioteknologji në Zootekni
hysen.bytyqi@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846 , +377(0) 44 196 235

Prof.Asoc.Dr. Kurtesh Sherifi
Profesor i asocuar
Veterinarisë
kuresh.sherifi@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846 , +377(0) 44 177 064

Prof.Dr. Afrim Hamidi
Profesor i rregullt
Mjkësi Veterinare
afrim.hamidi@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr. Mentor Thaqi
Profesor i asocuar
Mekanizimi i prodhimtarisë blegtorale & Mekanizimi në pemëtari vreshtari (Bsc. P-V)
mentor.thaqi@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Dr.Sali Aliu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
sali.aliu@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846 ext.130

Prof.Asoc.Dr. Salih Salihu
Profesor i asocuar
Prodhimtari Bimore
salih.salihu@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr.Bedri Dragusha
Profesor i asocuar
Pemëtari - Vreshtari
bedri.dragusha@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846 ext.221, +377 (0) 44 124 959

Prof.Asoc.Dr. Muhamet Kamberi
Profesor i asocuar
Bioteknologja në zootekni
muhamet.kamberi@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr.Avni Robaj
Profesor i asocuar
Veterinarisë
avni.robaj@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr.Arben Mehmeti
Profesor i asocuar
Mbrotje e Bimëve
arben.mehmeti@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Mustafë Pllana
Profesor asistent
Agroekonomisë
mustaf.pllana@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Alltane Kryeziu
Profesor asistent
Bioteknologja në zootekni
alltane.kryeziu@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Fadil Musa
Profesor asistent
Mbrotje e Bimëve
fadil.musa@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc.Dr.Behlul Behluli
Profesor i asocuar
Veterinarisë
behlul.behluli@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Xhavit Ramadani
Profesor asistent
Teknologji ushqimore
xhavit.ramadani@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846 ; +377 (0) 44 219 164

Prof.Ass.Dr.Fatgzim Latifi
Profesor Asistent
Mjekësi Veterinare
fatgzim.latifi@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846 ext.110

Prof.Asoc.Dr.Driton Sylejmani
Profesor i asocuar
Veterinarisë
driton.sylejmani@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Arben Musliu
Profesor asistent
Agro Ekonomi
arben.musliu@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Agim Rexhepi
Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
agim.rexhepi@uni-pr.edu
+381 (0) 38 601 175 , +377(0)44 171 780

Prof.Ass.Dr.Adem Rama
Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
adem.rama@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846 ext.109

Prof.Ass.Dr.Bardhyl Noci
Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
bardhyl.noci@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Jehona Shkodra
Profesor asistent
Agroekonomisë
jehona.shkodra@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846

Dr.sc. Ass. Imer Haziri
Asistentë
Veterinarisë
imer.hazirii@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846

Dr.sc. Njazi Bytyqi,ass.
Asistent
Departamenti i Agroekonomisë
njazibytyqi@gmail.com
+381 (0) 38 603 846 , +377 (0) 44 458 911

Dr.sc.Ass. Driton Çaushi
Asistentë
Veterinarisë
driton.qaushi@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846

Dr. sc. Ass.Blerta Mehmedi
Asistente
Bioteknologjia në zeootekni
blerta.mehmedi@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Mr.sc. Muhamet Zogaj,ass.
Asistentë
Bazat e shkencës së tokës I , II & Të ushqyerit mineral dhe plehrimi i bimëve
muhamet.zogaj@uni-pr.edu
+ 381 (0) 38 540 668

Mr.sc.Ass. Iliriana Miftari
Asistente
Agroekonomisë
iliriana.miftari@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

MSc.Rreze Gecaj
Asistente
Bioteknologja në zootekni
rreze.gecaj@uni-pr.edu
+381 (0) 38 603 846

Inxh. i dipl. Reshat Ymeri, ass.
Asistentë
Bazat e makinave në bujqësi
reshat.ymeri@uni-pr.edu
+381(0) 38 603 846