Sekretari

 Skender Musa
Jurist i diplomuar

Sekretar i Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë

Tel : +381 38 603 846

e-mail : skender.musa@uni-pr.edu