Univeristy of Prishtina

Welcome to the Faculty of Agriculture and Veterinary

Faculty of Agriculture and Veterinary is the only institution of higher education in the field of agriculture in Kosovo, established in 1973. FAV began its work in October 1974 with two study programs:

 
                                                                                      Read more. 

News and announcements

 • Latest news from Assocation Rondine Citadella Della Pace
  28 December 2010 Të gjithë kandidatët të cilët tanimë kanë aplikuar online për bursën e Asociacionit Rondine Citadella Della Pace në adresën elektronike, duhet të paraqiten në amfiteatrin 105 në hapësirën e Dekanatit të Fakultetit Filologjik më 7 dhjetor duke filluar nga ora 10:00.
  Më shumë
 • Apply for scholarships
  28 December 2010 CALL FOR SCHOLARSHIPS AT THE ERASMUS MUNDUS PROGRAM - WOP-P - Master on Work, Organizational and Personnel Psychology  (2011-2012)
  (SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS AND SCHOLARS)
  Take advantage of this opportunity and join the Master on Work, Organization and Personnel Psychology (WOP-P).  Now you can study the whole program in English!
  Më shumë
 • UP announces competition for university scholarships for the academic year 2010/2011
  28 December 2010
  Në bazë të Vendimit të Këshillit Drejtues, të datës 18.11.2010, Universiteti i Prishtinës shpall konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2010/2011.
  Bursa universitare do të ndahen për studentët e studimeve themelore (Bachelor) dhe të studimeve pasdiplomike (Master)

  Më shumë
 •  
   
  © Universiteti i Prishtinës, www.uni-pr.edu, [email protected]