Rezultatet preliminare për pranimin e studentëve në vitin e parë në FBV- AFATI I DYTE (II-të)

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afati i Dytë (II-të) për vitin akademik 2017/2018. Rezultatet janë ...

Më shumë

Sallat ku mbahet provimi pranues në FBV- AFATI I DYTE (II-të)

Provimi pranues në Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, mbahet me datë 18/09/2017 në orën 9:00.

 
Mbi kohën dhe vendin (sallën) e mbajtjes së provimit pranues:
Më shumë

Kupto nivelin tënd të njohjes së gjuhës gjermane

Qendra për Zhvillim të Karrierës e Universitetit të Prishtinës, në bashkëpunim me Sutherland Global Services Inc, me qendër në Sofja të Bullgarisë, organizon aktivitetin, “Kriteret e punësues...

Më shumë

Bursa për studente nga Unioni i Bizneseve Shqiptareve në Gjermani

Të nderuara studente të universiteteve publike të Republikës së Kosovës,

Është shpallur konkursi për bursa!

Afati i fundit për aplikim është deri me datën 20.09.2017.<...

Më shumë

KONKURS PLOTËSUES- AFATI I DYTE (II-të)

Senati  i Universitetit   te Prishtines  "Hasan  Prishtina",   ne mbledhjen  e dates  7.9.2017  mori  vendim  qe te shpalle: Më shumë